Page 1 of 1

Firewall

PostPosted: 04 Jan 2014, 01:00
by pabloro65
es necesario instalar un firewall en Point linux o no? :(

Re: Firewall

PostPosted: 04 Jan 2014, 14:10
by Kraig
non, a non ser que teña necesidades especiais. por exemplo, eu nunca usei o firewall do linux, eu estou ben co que xa está no router.

Re: Firewall

PostPosted: 04 Jan 2014, 15:18
by Pry
Kraig wrote:non, a non ser que teña necesidades especiais. por exemplo, eu nunca usei o firewall do linux, eu estou ben co que xa está no router.

+1 :)

Re: Firewall

PostPosted: 04 Jan 2014, 17:25
by pabloro65
Muchas gracias :good: